269. זיך באקענען און פרייען מיט דער יוד קא ואו קא – זוהר ערב שבת יתרו תשפב אמור מועדים שיעור יא

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
269. זיך באקענען און פרייען מיט דער יוד קא ואו קא - זוהר ערב שבת יתרו תשפב אמור מועדים שיעור יא
/