322. כשלון מראה שאתה צריך מדרגה יותר עליונה – זוהר וארא תשפ”ג

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
322. כשלון מראה שאתה צריך מדרגה יותר עליונה - זוהר וארא תשפ"ג
/