שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

379. שמחה הוא מידה בין אדם לחברו – זוהר תרומה תשפ”ד

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר’ שלמה פרוכטר שליט”א

שמחו בה’ וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה