271. לשמוח כעובר בחודש העיבור – זוהר פרשת תרומה תשפ”ב זוהר אמור שיעור י”ג

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
271. לשמוח כעובר בחודש העיבור - זוהר פרשת תרומה תשפ"ב זוהר אמור שיעור י"ג
/