270. טאנצן זעכציג טעג פאר א פערטל סעקונדע שם הויה – זוהר משפטים תשפ”ב אמור מועדים שיעור יב

ויראו את אלהי ישראל ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו

 

 

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
270. טאנצן זעכציג טעג פאר א פערטל סעקונדע שם הויה - זוהר משפטים תשפ"ב אמור מועדים שיעור יב
/