208. די תורה וואס ארבעט ווען איך שלאף – זוהר ויצא חלק ב

קבלה איז פשוטער ווי נגלה. זיך לערנען די פאר פשוט’ע רולס וויאזוי אלעס ארבעט. ווען מען שלאפט און די תורה ארבעט פאר דיר.

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
208. די תורה וואס ארבעט ווען איך שלאף - זוהר ויצא חלק ב
/