207. וויאזוי צו דיסקאווערן וואסער – זוהר ויצא חלק א

תוכן עניינים

לערנען פון די אבות וויאזוי צו גראבען בארות, דער חילוק פון קריטיק און ליצנות, דער חילוק פון מחדש זיין און דיסקאווערן