מקורות לימוד על חלום סולם יעקב

תוכן עניינים

רמב”ם

  • יסודי התורה פרק ז’ הלכה ג’
  • פתיחה למורה נבוכים
  • מורה נבוכים חלק א’ פרק ט”ו
  • מורה נבוכים חלק ב’ פרק י’
  • אגרות הרמב”ם שילת עמ’ 677

זוהר

פרשת ויצא חלק א דף קמט, א – קנ, ב

רמב”ן

פרשת ויצא בראשית

מאמרים