לוט

תוכן עניינים

  • לא מצאתי הרבה חידושים, רק בזה הוא באמת דומה לתרח שהאור של אברהם האפיל עליו, כמו שרשי מביא שלכן לא רצה לחזור לבית אברהם כי לגביו יהיה נראה רשע
  • גם משהו מוזר (אבל לפי הפשט שלי זה מיושב אולי) אברהם אבינו לא הצליח להציל אף אחד מסדום אבל לוט הצליח להציל עיר שלימה, כנראה היה לו כח תפלה גדול אף מאברהם.
    מאשה: או כי זו בקשה אישית.. לא לימוד זכות..
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We accept all major credit cards

Pay with Credit Card