לוט

תוכן עניינים

  • לא מצאתי הרבה חידושים, רק בזה הוא באמת דומה לתרח שהאור של אברהם האפיל עליו, כמו שרשי מביא שלכן לא רצה לחזור לבית אברהם כי לגביו יהיה נראה רשע
  • גם משהו מוזר (אבל לפי הפשט שלי זה מיושב אולי) אברהם אבינו לא הצליח להציל אף אחד מסדום אבל לוט הצליח להציל עיר שלימה, כנראה היה לו כח תפלה גדול אף מאברהם.
    מאשה: או כי זו בקשה אישית.. לא לימוד זכות..