שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

258. ווען זיך צו נעמען ערנסט און ווען נישט – זוהר קדושת המועדים ב

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר’ יוסף דוד אלבום שליט”א שיזכה לשפע רוב טוב ברכה בכל ענייניו

*תוכן*

00:00 תולדות שור כשב ועז
05:42 דין הוא סימן שאתה בן אדם
12:32 דין הוא סימן שאתה אהוב
18:11 קרבן הוא אדם ובהמה
23:37 ג בחינות בהמה שבאדם אדם שבבהמה והבדל אדם ובהמה
30:15 האם צדקה הוא רחמים או דין
33:33 אדם אינו רוצה שיתעלמו ממנו וגם לא שיסתכלו עליו יותר מדאי
42:19 בני אדם ערומים בדעת ושמים עצמם כבהמה

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה