258. ווען זיך צו נעמען ערנסט און ווען נישט – זוהר קדושת המועדים ב

*תוכן*

00:00 תולדות שור כשב ועז
05:42 דין הוא סימן שאתה בן אדם
12:32 דין הוא סימן שאתה אהוב
18:11 קרבן הוא אדם ובהמה
23:37 ג בחינות בהמה שבאדם אדם שבבהמה והבדל אדם ובהמה
30:15 האם צדקה הוא רחמים או דין
33:33 אדם אינו רוצה שיתעלמו ממנו וגם לא שיסתכלו עליו יותר מדאי
42:19 בני אדם ערומים בדעת ושמים עצמם כבהמה

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
258. ווען זיך צו נעמען ערנסט און ווען נישט - זוהר קדושת המועדים ב
/