שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

313. החילוק בין קדושה וסט”א הוא משא ומתן באמונה – זוהר חיי שרה תשפ”ג

השיעור הזה הוקדש על ידיי ידידי הרה”ח ר’ יוסף דוד אלבוים שליט”א,

להקדשת שיעור – https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SMGXBETTK3Z94

 

 

**

 

להתחברות לתמיכה תמידית ושותפות בבית המדרש –

 

https://yitzchoklowy.com/membership-account/membership-levels/

 

 

 

Subscribe for Weekly Emails – הרשם לקבלת אימייל שבועי

 

 

https://eepurl.com/gHKbNj

 

 

00:00 החשבת שרה בפרשתנו – אתעדל”ת

06:58  האשה ככלי

09:41  רבי אבא וספרי חכמות בני קדם

18:40  אם אין קמח אין תורה

25:58  בין בלעם לאברהם אבינו

32:00  משא ומתן באמונה

38:14  בלעם ועפרון

 

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה