278. לערנען פון ר’ חיים קנייבסקי פשוט צו לערנען און זיין גוט – זוהר פרה תשפ”ב

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרב הטמיר ונעלם נחבא אל הכלים שליט”א שיזכה ללכת בדרכי החיים.

 

מאמר לדרכו של ר’ חיים קנייבסקי

 

 

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
278. לערנען פון ר' חיים קנייבסקי פשוט צו לערנען און זיין גוט - זוהר פרה תשפ"ב
/