סוד המפקד

תוכן עניינים

סוד המפקד הוא שאחרי שאדם עושה עבודה נעלמת חייב הוא להחזיר את זה לדמותו ולומר עשיתי דבר כזה ולזכרו. ובדבר זה שורה המוות לפיכך צריכים להמתיקו על ידי מחצית השקל היינו שלא עשה למען עצמו לבד. אך עדיפא מיניה מי שיכול לעשות מצוה ולא לזכור כלל שעשה אותו וזה בחינת לעתיד אשר לא ימד ולא יספר.