סוד המפקד

תוכן עניינים

סוד המפקד הוא שאחרי שאדם עושה עבודה נעלמת חייב הוא להחזיר את זה לדמותו ולומר עשיתי דבר כזה ולזכרו. ובדבר זה שורה המוות לפיכך צריכים להמתיקו על ידי מחצית השקל היינו שלא עשה למען עצמו לבד. אך עדיפא מיניה מי שיכול לעשות מצוה ולא לזכור כלל שעשה אותו וזה בחינת לעתיד אשר לא ימד ולא יספר.

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card