294. קען זיין א בעל רוח הקודש א רשע – זוהר בלק תשפ”ב

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
294. קען זיין א בעל רוח הקודש א רשע - זוהר בלק תשפ"ב
/