שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

301. אז מען האט איין גאט מאכן די עבירות אויך סענס – זוהר שופטים תשפ”ב – תשרי תשפ”ג ג

השיעור הזה הוקדש על ידי ידידי הרה”ג ר’ מיכאל אוהר שליט”א

לרגל שמחת נישואי בנו החתן חיים שיחי’

יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה’ בידו יצלח

השיעור הזה הוקדש על ידי ידידי הרה”ג ר’ מיכאל אוהר שליט”א

לרגל שמחת נישואי בנו החתן חיים שיחי’

יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה’ בידו יצלח

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה