שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

72. המוסר הוא דרך ארוכה ואיטית עד התכלית – פרשת עקב תשע”ח

00:00 למה רק בסוף יהיה טוב

01:45  פרשת עקב הוא ספר המוסר של התורה

03:40 מוסר הוא חכמת הפעולה

5:01 העוזר לאנשים להטיב אוהבים אותו

8:30 יסוד חכמת המוסר הוא לחכות

11:38 מהירות באמת אינו מה שנקרא מהירות

13:40 הלב לוקח את הזמן שלו

15:42 לא תוכל כלותם במהירות

16:20  שהות המדבר הוא לטובה בפרשה זו

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה