א חסיד פרעגט זיך שטענדיג איבער – מהות הנשמה שיעור ב