מחלוקת הפילוסופים והראשונים אם הזמן דבר בפני עצמו ונפקא מינא לקדושת הזמנים – שיעור 11

שיעורי עיון למחשבה  - אידיש
שיעורי עיון למחשבה - אידיש
מחלוקת הפילוסופים והראשונים אם הזמן דבר בפני עצמו ונפקא מינא לקדושת הזמנים - שיעור 11
/