וואס איז דאס קדושה?? קדושת הזמנים ו

השיעור הוקדש על ידי ידידי החשוב ר’ יואל פאל שליט”א לרפואה שלימה חיים יוסף בן לאה

יה”ר שזכות הלימוד יגן בעדו ויתרפא רפואה שלימה בקרוב.