די דילעמע: זיין א שוואנץ און א צדיק אדער א חכם און א רשע – דרכי לימוד התורה וחז”ל שיעור ב