סיכום סוגי התורה שבעל פה לדעת הר”מ – הקדמת הר”מ למשנה תורה שיעור ו

להשתתף בקמפיין —

https://thechesedfund.com/orhasechelinc/shvuos

 

אפשר גם לנדב בפייפאל –

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SMGXBETTK3Z94

 

או לעשות מעמבערשיפ –

Membership Levels

 

והכל יצטרף לחשבון