ד’ לימודי הר”מ מהמילה ‘בסיני’ – הקדמת הר”מ למשנה תורה שיעור ח

להשתתף בקמפיין —

https://thechesedfund.com/orhasechelinc/shvuos

 

אפשר גם לנדב בפייפאל –

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SMGXBETTK3Z94

 

או לעשות מעמבערשיפ –

Membership Levels

 

והכל יצטרף לחשבון