195. מחדש זיין אן ווערן דעפרעסט – כוונות השופר חלק ב – ערב ראש השנה תשפ"א

תוכן עניינים

195. מחדש זיין אן ווערן דעפרעסט – כוונות השופר חלק ב – ערב ראש השנה תשפ"א
Weekly Shiur

 
Play/Pause Episode
00:00 / 45:19
Rewind 30 Seconds
1X