167. יסודות חובת הזהירות מן הקאראנע הלכה למעשה ובמציאות

תוכן עניינים

שיעור חירום בהלכה למעשה ביסודות המציאות וההלכה בשמירה ממגיפת הקאראנע (יידיש).

מקורות להלכה

 

167. יסודות חובת הזהירות מן הקאראנע הלכה למעשה ובמציאות
/