150. זוהר וישלח – כי מלאכיו יצוה לך – דף קס”ה ע”ב

תוכן עניינים

  • גדר מלאך שליח, מילת מלאך תמיד נסמך מלאך של, מלאך של אדם או של ה’. שליח פירושו דבר שמצד אחד אינו העצם ומצד שני הוא עושה שליחותו שליחו של אדם כמותו.
  • כי מלאכיו יצוה לך – יצר טוב ויצר הרע. יצר הרע משנולד לפתח חטאת רובץ, הבא לטמא פותחין לו. יצר טוב משבא לטהר, דהיינו מבן י”ג, דהיינו מסייעין אותו. גדר יצר הטוב שצריך התגברות ואינו מה שנולד איתו.
  • חונה מלאך ה’ סביב ליראיו מול כי מלאכיו יצוה לך. מלאך ה’ הוא השכינה ואילו מלאכיו יצוה לך שאר מלאכים.
  • מלאכים הם הרגלים או מחשבות שאינם העצם אבל הם עוזרים לו כשיוצא לדרך ואינו בטוח בעצמו. כל מידה או  הרגל הוא מלאך של הנפש. שזה מקביל להיותו מלאך של ה’.
  •  ויותר יעקב לבדו – קטנתי מכל החסדים. שלא נשאר לו מכל המלאכים והמידות שלו, אבל אז נשאר מלאך השם. שהוא עצם התפלה.
  • לכל המלאכים יש תפקיד, זה לחסד זה לגבורה זה לרפואה וכדומה. תפקיד השכינה הוא הבאת אלוהות בעולם. ולכן
  • הכל נכלל בה אבל לית לה מגרמה כלום והיא מאוחדת בה’ יותר מכל המידות. היינו מלאך ה’.
  • בואי כלה ימין, יצר טוב. בואי כלה שמאל, יצר רע. בואי כלה שבת מלכתא בלחש תמן קאתי מלכא.

 

לזכות תמיכת התורה או להקדיש שיעור או מאמר

quickpay/zelle: [email protected]