148. זוהר תולדות – מי ימלל גבורות ה' – דף קלד ע"א

תוכן עניינים

תולדות יצחק הם שתיים, לעומת תולדות אברהם שהם ריבוי הנובע מאחד.

  • אסתכל באורייתא וברא עלמא בכל פרט ופרט ולא בכללות בלבד.
  • התורה של בריאת האדם הוא התורה הפרטית שאדם יש לו ריבוי פרטים, והוא התשובה שמתחילה מן הפרט ומחזירה אל התכלית מצידו.
  • שלשה מדרגות: אין משמעות, משמעות כללית, משמעות רדיקלית בכל פרט.
  • צריך טעם לקום בבוקר כמו שצריך טעם לברוא את כל העולם כולו.
  • גם טקסטים של חכמים בשר ודם יש להם רבדים רבים של משמעות כל שכן התורה שהוא מא"ס.

לזכות תמיכת התורה או להקדיש שיעור או מאמר

quickpay/zelle: [email protected]