136. זוהר כוונת התקיעות – פרשת אמור דף צח עמוד ב

תוכן עניינים

136. זוהר כוונת התקיעות – פרשת אמור דף צח עמוד ב
Weekly Shiur

 
Play/Pause Episode
00:00 / 27:35
Rewind 30 Seconds
1X