121. בהעלותך: ויהי כן. איז ר' יואלי ראטה גערעכט?

תוכן עניינים

סגולת העשיה בפועל ממש שהוא אור הגנוז, ויהי כן. העשיה הפשוטה הכוללת את המורכבות למקום אחד אל מול פני המנורה העלה נרותיה. העשיה הכוללת בתוכה את כל החכמה כאשר צוה השם את משה.

121. בהעלותך: ויהי כן. איז ר' יואלי ראטה גערעכט?
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 28:18
 
1X