120. נשא: ישא ה' פניו אליך שתוכל לראות פנים בפנים

תוכן עניינים

התורה ניתנה באש מפי הגבורה שהוא לא יראני אדם וחי

הרחמים הוא שידבר השם את האדם וחי.