117. בהר: אתוון זעירן ואתוון רברבן

תוכן עניינים

פרשת בהר: ההבדל בין שבת בראשית ושבת הארץ ששבת הארץ הוא כמו שבת הגדול שקיים בחיצוניות, כמו ההבדל בין אדרא זוטא לאדרא רבה שנשמות הצדיקים התגלו בה ונקרא חיים, שהאותיות הם גדולות שמכילים את כל העולם ולא קטנות שצריך להצטמצמם לתוכם.

117. בהר: אתוון זעירן ואתוון רברבן
Weekly Shiur

 
Play/Pause Episode
00:00 / 30:07
Rewind 30 Seconds
1X