116. אמור: שבת מועדים וספירה

תוכן עניינים

מנוחת שבת לעומת שמחת המועדים, וספירת העומר כייחוד השכל והזמן

116. אמור: שבת מועדים וספירה
/