116. אמור: שבת מועדים וספירה

תוכן עניינים

מנוחת שבת לעומת שמחת המועדים, וספירת העומר כייחוד השכל והזמן

116. אמור: שבת מועדים וספירה
Weekly Shiur

 
Play/Pause Episode
00:00 / 25:22
Rewind 30 Seconds
1X