שער הכוונות פסח שיעור 13

תוכן עניינים

סוד רחל ולאה בפסח

וכוונת אכילת מרור

 

 

ובענין מדרש ומנהג

שער הכוונות פסח שיעור 13
/