99. בשלח: ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו

תוכן עניינים