60. הכנה לשבועות תשע"ח

תוכן עניינים

ביאור מתן תורה בחג השבועות וקריאת חג השבועות בשם עצרת