(שיעורי הכנה לפסח (אודיו, אידיש

תוכן עניינים

שיעור א: חודש ניסן וחודש תשרי

שיעור ב: סיפור יציאת מצרים

שיעור ג: מהות מצרים

שיעור ד: המשך מהות מצרים

שיעור ה: ענין הנשמות וזיווגא עילאה

שיעור ו: זכרון ועשיה

שיעור ז: לא יראה לך חמץ

 

(שיעורי הכנה לפסח (אודיו, אידיש
/