42. בשלח תשע"ח

תוכן עניינים

לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר

42. בשלח תשע"ח
/