42. בשלח תשע"ח

תוכן עניינים

לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר