42. בשלח תשע"ח

תוכן עניינים

לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר

42. בשלח תשע"ח
Weekly Shiur

 
Play/Pause Episode
00:00 / 20:36
Rewind 30 Seconds
1X