34. וישלח תשע”ח

תוכן עניינים

כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי