30. וירא תשע"ח – להודיע חיבתו של אברהם אבינו

תוכן עניינים

להודיע חיבתו של אברהם אבינו