20. ויגש תשע"ז

תוכן עניינים

עבר עבירה ושנה בה הותרה לו