המחנה הנשאר

תוכן עניינים

אם יבוא עשיו אל המחנה האחת של המעשה והיה המחנה הנשאר של המחשבה לפליטה. או לאידך גיסא.