חג הסוכות – זמן שמחתינו

תוכן עניינים

א – שדברים וכוונות צריכים להיעשות פשוט כמו אלף -בית. ולכן מזה נוצרים צירופים חדשים.

ב – זמן שמחתינו אישור החיים – כפשוטו.

ג – כחם של תנועת המצוות ונענוע ד’ מינים לבטא שמחה וחיים.

ד – שעיקר הסוכה חג האסיף ונלווה לכך זכר כי בסכות. וביאור מחלוקת הטור והרמב”ם למה נעשו סוכות בזמן תשרי, שדעת הרמב”ם שאינו להסתגף ולצאת לחוץ אלא דווקא לחגוג את שמחת החיים כפי שהוא.

באקלים חז”ל מצינו שבסוכות יש חשש שחם מדי והסוכה נועד לצל מפני החמה ולא שהיה קר.

ה – הסוכה כמקדש שעולים אליו לרגל. יראה כל זכורך כפשוטו, דעת ולא אמונה. הסוכה ומיניו הם בחינת תמונת הויה יביט. לראות האושפיזין ולהחיות אותם.