חכמה מוסר כוונה

תוכן עניינים

שורשי המידות הטובות: החכמה, האהבה, והכוונה.

צורת החכמה הלימוד.

צורת האהבה המוסר.

צורת הכוונה הריטואל.

וכולם כלולים בחכמה, חכם ראשי תיבות חכמה כוונה מוסר.

(בלשון חז”ל, אלו שלשה עמודי עולם, תורה, עבודה, וגמילות חסדים)

×

Membership Level change

You have selected the following level:

Hamasikim Yazhiri
Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card