חכמה מוסר כוונה

תוכן עניינים

שורשי המידות הטובות: החכמה, האהבה, והכוונה.

צורת החכמה הלימוד.

צורת האהבה המוסר.

צורת הכוונה הריטואל.

וכולם כלולים בחכמה, חכם ראשי תיבות חכמה כוונה מוסר.

(בלשון חז”ל, אלו שלשה עמודי עולם, תורה, עבודה, וגמילות חסדים)