תמורות

תוכן עניינים

ראיתי אברך, עומד בתפלה, פניו בתוך הסידור, עיניו אל הכותל, בוכה, מתנענע, ומתרגש. ולא ידעתי שהוא בוכה על אובדן אלוהיו, מתנענע בתקווה למצוא פירור ממנו, ומתרגש מעוצמת הטלטלה הזאת.

 ראיתי בחור, יושב על המדרגות, פניו בתוך איפון, עיניו אל העדכונים, צוחק, מתהולל, ומתחבר. ולא ידעתי שהוא יושב ומצפה לשמים, צוחק אל חיוכם, וליבו שר יה רבון עלם.

כי האדם יראה לעיניים, והאלוהים, יעמיק אל תוך העיניים, למצוא את הלב.