שלשה תפלות

תוכן עניינים

שלשה תפלות הן:
להתפלל (התכוונות פנימית).
אל (אלוהי הילדות, הבגרות, או הכפירה).
עם (תפלה בצבור, עם חברים, קהילה, עם, מסורת).