שלש תפילות

תוכן עניינים

ערב ובקר וצהריים אשיחה ואהמה וישמע קולי.

 

שחרית: הרשות ליהנות טרם פעלת שום דבר.

מנחה: הרשות ליהנות תוך כדי פעולה/כישלון.

ערבית: הרשות ליהנות אחרי הכישלון.

 

ובהיות:

אברהם תיקן שחרית, טרם כל יציר נברא.

יצחק תיקן מנחה, לעת נעשה בחפצו כל.

יעקב תיקן ערבית, ואחרי ככלות הכל.

 

בריחות בריחות בריחות

ש: טרם ברחתי אל יומי ברחתי.

מ: עת גברו צללי יומי ברחתי.

ע: טרם נדמו עיני נצח ברחתי.

 

ועוד דרך:

שחרית: התכוונות אל המסע

מנחה: מאמץ המסע.

ערבית : שבח היעד