צורות ההיות

תוכן עניינים

צורות ההיות:
דת (תדרוך הקיום).
פילוסופיה (מחשבה אודות הקיום).
הומור (בדיחת הקיום, הארה).