למה אני כותב בעברית

תוכן עניינים

למה אני כותב בעברית.

אני כותב בעברית כי אני מרגיש בה יותר בבית

אני כותב בעברית כי אני לא רוצה שהאמריקאים יבינו.

אני כותב בשפת הקודש כי אני רוצה לראות דברים בקודש.

אני כותב עם ראשי תיבות וקיצורים כי אני לא רוצה להאריך עבור עמי הארץ שלא מכירים אותם.

לפעמים אני כותב בארמית כי אפילו מלאכי השרת לא מבינים אותה.

אני כותב בשפה תורנית, בשפה קבלית, בשפה ישיבתית, כי טוב לי בה.

אני מתאריך את השבועות שלי לפי פרשיות השבוע, כי אני רוצה סדר זמנים משל עצמי. אני לא רוצה חיים שסובבים על אותם ימים שבהם האיי אר עס עובד.

אני מדבר בשפת דברי תורה כי היא השפה הראשונה שלימדתי בה את נפשי.

אפשר לתרגם הכל לשבעים לשונות, אבל מה לי ולאחרים. אם מישהו רוצה שיתרגם.

אני כותב בלשון הקודש כדי לברוח מן העולם שכנראה מתנהל באנגלית.