142. זוהר על שמיני עצרת

תוכן עניינים

זוהר מלוקט מכמה מקומות

  • קשר שמיני עצרת ושמחת תורה
  • רבדים במשל המלך ואורחיו ובנו – הבן דיעבד ושכל האורחים הם לכתחילה שלא יבואו בשעת שמחתם.
  • ביאור הנמשל בעבודה מי הם כל אושפיזין ומי הוא שמחת היום לבדו.
  • ביאור הנמשל בתורה עצמה