פתיחה ללימוד הזוהר בשנת תש”פ

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
פתיחה ללימוד הזוהר בשנת תש"פ
/