ערב ראש השנה תשע”ו

תוכן עניינים

אתם נצבים היום. כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול. היום הוא משפט הדינים. כמי שאומר היום צריך הדבר להיעשות. אין לי זמן לחכות. עד מתי. אחד הדברים שלמדתי במשך השנה, כאשר אנחנו מתבגרים, אנחנו לומדים להכיל יותר מיום אחד. סבלנות. דברים רחבים גדולים ועמוקים לוקחים הרבה זמן, תמיד הרבה יותר זמן ממה שנראה לנו בהתחלה. ואם אין הדבר מתקיים תיכף היום אין זה חסרון אלא ככה הוא לכתילה סדר הבריאה. המתקת דין היום הוא בעמדינו לפניך כי אלף שנה בעיניך, כל שנה שעוברת אנחנו מצרפים, עושים סיכום, ומקטלגים אותו כיום אחד בלבד, הכל כלול ביום ראש השנה. כך אנחנו לומדים להתסכל במבט של סבלנות, של ארך רוח, יותר ויותר.

ככל שאנחנו מתבגרים יש לנו תפיסת זמן רחבה יותר, אם לילד קטן מה שקרה ברגע הזה הוא שמעניין ואינו יכול לחשוב על הרבה זכרון הערב או תוכנית העתיד, ככל שאנחנו חיים יותר ימים אנחנו יודעים להכיל את החיים בכך שהם לוקחים הרבה ימים ושנים. יום הזכרון כאשר אנחנו יכולים לזכור כל המעשים מבראשית, כי כולם אינם אלא יום אחד, אשר בערך שלנו לוקח זמן הרבה סבלנות וארך רוח, לדעת כי לאט לאט נבנים דברים.

סדרים רבים יש בעולם, מיום ליום ומחודש לחודש ומשנה לשנה. ודברים נגזרים לפי היום. כך אמרו יש דין של כל רגע ודין של כל יום ודין של כל השנה. אין הדין הזה אלא גזירת הזמן עצמו מן מרחב האינסוף, גזירה מלשון חתיכה , שכל פירוט נחתך מן הכלל ונעמד בפני עצמו. והתחיכה הזו הוא הדין מה יהיה היום הזה. וכאשר עומדים אנחנו על הסוד כי הדבר תלוי באבנתא דליבא, כי כולם נסקרים בסקירה אחת, יש שנגזר דין ראש השנה לפני אלף שנה ואינו מתקיים אלא עכשיו, אין הכל מתקיים היום בלי סבלנות אלא יש סבלנות, אבל תהליכים מתקדמים והולכים ונבנים לפי העת.

שלשה ספרים נפתחים בראש השנה, כותבים אנחנו בספרנו את אשר חסרים אנחנו בספרן של רשעים, את אשר הושג באופן חלקי בספרן של בינונים, ואשר הושג בשלימות בספרן של צדיקים. ולפי אותם ספרי היסטוריה וזכרון כותבים אנחנו ספרי משפט על העתיד. כי מה שבספרם של צדיקים היום אינו אלא שהיה ספרם של רשעים לפני שלש שנים או גלגולים, עבר שנה או גלגול והתקדם לספרם של בינונים, עברה עוד שנה הגיע לספרם של צדיקים.

אם אין אנחנו יודעים להביט על אלף שנה כיום אחד, לפחות יכולים אנחנו להסתכל על שנה שלימה כיום אחד. היום הזה הוא ראש השנה, או איזה יום בשנה שהוא שאנחנו עורכים את הסיכום ולומדים לחשוב בשנים שלמים תחת אשר חשבנו לרגעים בלבד. ואם אולי נגיע לחשוב על חיים שלמים, לשנה טובה נכתב לחיים.